JAKÉ DŘEVO NA OTOP?

Topení dřevem se stává stále žádanějším. Hlavním důvodem jsou vysoké ceny energií za vytápění, především ceny plynu a elektřiny. Cena palivového dřeva vychází nejlevněji a topení dřevem je oproti ostatním druhům vytápění ekologické, dřevo je navíc obnovitelný zdroj energie. Zde na této stránce Vám přinášíme několik praktických informací, které Vám napomohou vybrat ten správný otop pro Vaši domácnost. Nejdůležitější palivove drevovlastností dřeva určeného na otop je jeho výhřevnost. Výhřevnost dřeva je závislá především na vlhkosti dřeva. Obecně platí, že čím nižší je vlhkost dřeva, tím vyšší je jeho výhřevnost. Vlhkost čerstvě vytěženého dřeva je kolem 50 %, vlhkost 2 roky vyschlého dřeva je mezi 10-30 %. Rychlost vysychání a míra vyschnutí závisí na podmínkách, ve kterých dřevo vysychá. Vlhkost dřeva volně uloženého v lese je po 2 letech zhruba 20-30 %. Vlhkost dřeva uskladněného pod přístřeškem na otevřeném a vzdušném prostranství je po 2 letech zhruba 10-20 %.

Výhřevnost

Jednou z nejdůležitějších fyzikálních vlastností palivového dřeva je jeho výhřevnost. Značí se v MJ/m3 nebo také v MJ/kg, viz. následující tabulka. Uvedené jednotky znamenají, kolik tepelné energie získáme. Obecně a zjednodušeně lze říci, že čím je dřevo tvrdší (dub, buk), tím je vyšší i jeho výhřevnost. Za předpokldu, že je dřevo dobře vysušené.

---

Tabulka výhřevnosti dřevní hmoty
Druh dřevní hmoty Výhřevnost MJ/kg
Pelety 16 – 19
Dřevěné brikety 17 - 18
Dřevo kusové 12 – 15
Dřevní štěpka 6 – 13

---

Žebříček výhřevnosti podle druhu stromu

 drevo, výhřevnost dřeva
---

Tabulka výhřevnosti dřevní hmoty v závislosti na obsahu vlhkosti/vody ve dřevě

Výhřevnost v kWh/kg

Výhřevnost v kWh/kg

Vlhkost dřeva 

Jehličnaté dřevo

listnaté dřevo

±15 %

4,3

4,1

±20 %

4,0

3,8

±25 %

3,7

3,5

±30 %

3,4

3,3

±40 %

2,9

2,7

±50 %

2,3

2,1

±60 %

1,7

1,6

JAKÉ JSOU VÝHODY PALIVOVÉHO DŘEVA A KDE OBJEDNAT?

Výhody palivového dřeva jsou: příznivá cena; vysoká výhřevnost; ekologická nezávadnost; jedná se o obnovitelný zdroj energie; dřevo má velmi malé množství popela oproti uhlí.

Na Vámi vybraný otop si můžete nechat zdarma a nezávazně zaslat cenovou nabídku. Poptávkový formulář na levné dřevo se nachází pod záložkou objednávka, ceník.

drevo, palivové dřevo, objednávka

HMOTNOST DŘEVA, TVRDOST DŘEVA, OBJEM DŘEVA

Tvrdé palivové dřevo je vhodnější na topení v krbu nebo krbových kamnech. Výhoda tvrdého palivového dřeva z listnatých stromů spočívá v tom, že při hoření dřevo nepraská. Tvrdé palivové dřevo se na rozdíl od měkkého palivového dřeva hůře zapaluje a nedosahuje tak intenzivního žáru, poskytuje ale stabilní a dlouhotrvající hoření.

TVRDOST, HMOTNOST DŘEVA

  1. Extrémně tvrdé - exotické dřeviny, eben.
  2. Velmi tvrdé - zimostráz, dřín, ptačí zob, svída.
  3. Tvrdé - buk, dub, jasan, javor, habr, akát, kaštan, jilm, platan, líska.
  4. Měkké - olše, modřín, jalovec, bříza, jíva.
  5. Velmi měkké - smrk, borovice, jedle, lípa, topol.
Objemová hmotnost (kg/m3)
Druh dřeva Vytěžené Vyschlé
habr 1100 800
dub 1000 750
buk 1000 700
bříza 950 600
borovice 700 500

OBJEM DŘEVA. Nejčastěji používané objemové jednotky pro měření a prodej dřeva jsou:

  • prms (prostorový metr sypaný) - dřevo nasypané do prostoru 1m x 1m x 1m, nejčastěji používaná jednotka, nejlevnější při prodeji dřeva.
  • prmr (prostorový metr rovnaný) - dřevo vyskládané/vyrovnané do prostoru 1m x 1m x 1m.
  • plm (plnometr) - v praxi se při prodeji nepoužívá, pouze pro statistické účely. Jedná se o prostor 1m x 1m x 1m, který je bezezbytku zaplněn dřevní hmotou.
Přepočtová tabulka
Objemová jednotka plm prmr prms
plm 1 1,40 2,40
prmr 0,7 1 1,6
prms 0,4 0,6 1

OTOP

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.